HYPOTYREOS

Hypotyreos innebär att ämnesomsättningen är kliniskt låg. Detta beror på att sköldkörteln producerar för lite tyreoideahormoner. Ämnesomsättningen påverkar kroppen på cellnivå, varför sjukdomen brukar sägasvara systemisk, det vill säga att den drabbar många av kroppens grundläggandefunktioner.

Symtomen är därför som regel diffusa, och härrör ofta från fleraorgan samt påverkar allmäntillståndet, vilka inte är typiska för just denna sjukdom. Hypotyreos, liksom motsatsen giftstruma, kallas ibland struma, vilketär ett symtom som inte är nödvändigt för att ha sjukdomen.

Oupptäckt och obehandlad hypotyreos kan vara livshotande.

SYMTOM

Tidiga, ospecifika

Patienten kan ha något eller några av följande symtom:

 • trötthet
 • depression
 • allmän känsla av att något är
       fel

Senare, mer specifika symtom

Dessa kan drabba de flesta organsfärer bl a:

 • uttalad trötthet
 • frusenhet
 • torr hud
 • obstipation (förstoppning)
 • bradykardi (onormalt långsam hjärtverksamhet)
 • mental tröghet
 • ansiktssvullnad
 • håravfall