SPINAL STENOS

Fakta|Spinal Stenos

Spinal stenos i ländryggen är en förträngning av spinalkanalen som kan påverka passerande nervstrukturer och ge upphov till sensoriska och motoriska störningar samt smärta.

Symtom

Om du får spinal stenos kan du få

  • ont i båda benen
  • domningar i benen
  • sämre muskelkraft i benen.

Det typiska är att det gör mest ont i benen när du står eller går. Det gör mindre ont om du böjer dig framåt och mer om du böjer dig bakåt. Smärtan kan också sitta i ryggen.

Behandling

Du kan få smärtstillande mediciner och ibland hjälper det med sjukgymnastik. Om du får så ont att du bara klarar av att gå en kort sträcka kan du bli opererad. Efter det kan smärtan och de andra besvären gå över ganska snabbt.

Fysisk aktivitet som till exempel att cykla är bra för de flesta och kan göra att smärtan minskar. Att gå med gåstöd och simma ryggsim fungerar också ofta bra.

MRT-bild ländrygg: sagittellt snitt, spinal stenos L4/L5.

De komponenter som orsakar det begränsade utrymmet vid spinal stenos är:

  • Spondylos facettledshypertrofi.
  • Hypertrofi av ligamentum flavum.
  • Diskdegeneration med sänkt diskhöjd, inskränkning av utrymmet i neuroforamina samt diskbuktning in i spinalkanalen.
  • Spondylolisthes, "kotglidning", på basen av minskad stabilitet i disk och facettleder som medför inskränkt utrymme för nervstrukturerna p g a kotornas positionsförändring i förhållande till varandra.
  • Kongenitalt trång spinalkanal medför att toleransen för de degenerativa utrymmeskrävande processerna är mindre.

I regel samverkar ovanbeskrivna processer till symtombilden
 
 
 Källor: 1177 Vårdguiden, internetmedicin.se