TYP 2-DIABETES

Fakta|TYP 2-DIABETES

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 2-diabetes finns typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 2-diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Diabetes kallades tidigare för sockersjuka eftersom det finns mycket socker i blodet.

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 2-diabetes räcker insulinet inte till och du får då för mycket socker i blodet. Symtom på typ 2-diabetes kommer ofta långsamt och kan vara att du känner dig trött, blir väldigt törstig och att du kissar mer. Motion och bra mat kan hjälpa till att sänka blodsockervärdet, men du kan också behöva läkemedel.

Symptom

Vanliga symtom vid typ 2-diabetes är att du

  • blir trött och kraftlös
  • blir mer törstig
  • kissar oftare och större mängder
  • får försämrad syn och ser dimmigt
  • kan få klåda i underlivet

Vid typ 2-diabetes ökar blodsockervärdet oftast under flera år. Symtomen kommer därför långsamt och kan vara olika starka. Många vet inte om att de har typ 2-diabetes eftersom sjukdomen ibland inte ger några symtom alls. 

 

Diabetesläkemedel

Tabletter

Det finns ett flertal diabetesläkemedel som kan intas i tablettform, som förenklat kan indelas i läkemedel som stimulerar bukspottkörteln till ökad produktion av insulin respektive diabetesläkemedel som ökar kroppens känslighet för insulin, vilket således förstärker effekten av det egna insulinet.

Förstahandsbehandlingen brukar vara metformin, vars effekt är just att förstärka effekten av det egna insulinet, men även att minska leverns egen tillverkning av glukos. Vidare finns det diabetesläkemedel som bromsar upptaget av socker från mag-tarmkanalen. Den senaste klassen av diabetesläkemedel som kan intas i tablettform har som verkningsmekanism att stimulera utsöndringen av blodsocker via urinen. De flesta diabetesläkemedel kan även användas tillsammans, varför kombinations-behandling är vanligt. Efter några års sjukdom är det inte ovanligt att effekten av tablettbehandlingen avtar, varför behandling med insulin till sist ofta blir nödvändig.

Insulin

Insulin är vårt äldsta och fortfarande viktigaste och mest effektiva diabetes-läkemedel. Insulin kan enbart ges med hjälp av sprutor. Dagens injektionsnålar är dock så fina att sticket inte är smärtsamt. Det finns olika typer av insulin som kan vara snabbverkande eller långtidsverkande till sin funktion. Det finns också färdig-blandade insuliner som innehåller en kombination av bägge sorter. Vilken typ av insulin och hur många doser per dag som behövs beror bland annat på den aktuella sjukdomsbilden och vilket mål läkaren och patienten kommit överens om för behandlingen.

 

Följdsjukdomar vid diabetes >>   (diabetesinfo.se)

Källor: 1177 Vårdguiden, alltomdiabetes.se

Produkter & Tillbehör

Kylfodral