REUMATOID ARTRIT (RA) - LEDGÅNGSREUMATISM

RA är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av en kronisk inflammation i kroppens leder och smärta i leden (artralgi). Inflammationen har stark förmåga att bryta ned brosk, intilliggande ben, senor och artärer. Du kan också få en inflammation i lungsäckarna, hjärtsäcken eller i ögonen, men det är sällsynt.

RA debuterar ofta som en inflammation i flera leder. Inflammationen är ofta symmetrisk, vilket innebär att till exempel höger och vänster hand drabbas likadant. RA kan även drabba andra delar av kroppen än lederna. Lederna får ofta felställningar. Sjukdomen går ofta i skov. Den drabbade kan känna sig symtomfri ett tag, innan sjukdomen sätter fart igen. Sjukdomen varierar mycket från person till person och ger olika mycket besvär i perioder.

Symtom

Om du får ledgångsreumatism är det vanligt att

·        du har värk i lederna på båda sidor av kroppen

·        du känner dig stel och öm när du rör dig, särskilt på morgonen

·        lederna blir svullna, ömma och vid kraftig inflammation varma och röda

·        du är trött

Ledgångsreumatism omfattar inte bara lederna utan är en sjukdom som kan påverka hela kroppen. Du kan till exempel få inflammation i organ som lungsäcken, hjärtsäcken, ögonen, eller blodkärlen. När du har en pågående inflammation i kroppen blir du ofta trött och kan känna dig sjuk. Ibland kan du tappa vikt och få förhöjd kroppstemperatur.

Utöver besvär i leder, senor och muskler kan du få andra symtom, till exempel så kallade reumatiska knutor eller noduli i underhuden. De kan uppstå där det är ett tryck mot huden, till exempel på armbågarna eller på fingrarna. Forskarna tror att knutorna uppstår av att blodkärlen i underhuden inflammeras och bildar ärr. Knutorna är ofarliga men de kan ibland göra ont. De kan opereras bort, men kommer ofta tillbaka.

Utöver ledengagemang är det känt att reumatoid artrit också kan ge påverkan på andra system i kroppen, sk extra-artikulära manifestationer, vilka uppkommer hos 15 % med reumatoid artrit. Tidig diagnos och insättning av rätt behandling kan i hög grad förhindra detta.                                                                   

Källa: 1177 Vårdguiden

Produkter & Hjälpmedel