STRESS

Stress

 ..är högst individuell och uppstår för att återställa obalansen mellan omgivningens och dina egna krav utifrån dina personliga resurser.

Stress är egentligen en livsviktig reaktion i kroppen som sätter i gång olika stress-hormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol för att ge dig extra kraft och energi, kan exempelvis ske när du upplever fara eller känner dig otillräcklig i en pressad situation.

När kraven, pressen, förväntningarna och utmaningarna i din vardag blir för stor på dig kan du även känna dig stressad. Stress är kroppens försvar på dessa reaktioner. Kortvarig, positiv stress kan höja koncentrationsförmågan och motivationen. Det är när stressen utvecklas till långvarig stress och inte avtar som den börjar bli farlig, något som i förlängningen kan leda till sömnproblem, depression, ett flertal sjukdomar och i värsta fall utbrändhet.

Adrenalinet är det hormon som kickar i gång oss vid stor fara, fysiska utmaningar, psykisk stress, ilska m.m. Noradrenalinet är viktig för vakenheten, skapar entusiasm, optimism samt höjer koncentrationsförmågan. Kortisolet aktiverar vår överlevnads-instinkt och aktiveras vid fara och hot, och gör att vi stänger av fysiskt och mentalt.

Adrenalin och noradrenalin är hormon som kopplas mer till aktivitet och är mer verksam då, vilket är positivt, medan kortisol om den utsöndras under en längre tid mer kopplas till passivitet och hjälplöshet, något som kan vara farligt och skapa psykiska och fysiska symtom/sjukdomar.

Tecken på negativ stress:

 • sover dåligt på nätterna

 • känner dig trött fast du har sovit

 • spänner dig och får ont i nacken eller axlarna

 • lätt blir irriterad och arg över småsaker

 • känner dig ointresserad av det som händer omkring dig

 • väljer bort saker som du förut har gjort och tyckt om

 • får svårare att koncentrera dig och glömmer bort saker

 • känner dig rastlös och har svårt att koppla av

 • får huvudvärk eller ont i magen

 • får hjärtklappning

 • får negativa tankar, nedstämdhet eller ångest

 • får minskad sexlust 

Relaterad länk >> 1177 Vårdguiden

Utmattningssyndrom

 

UTMATTNINGSSYNDROM

Långvarig stress kan leda till utmattning. Man klarar för det mesta av att hantera stress om man bara får tillräckligt med tid för återhämtning. Om balansen mellan stress och återhämtning under en längre tid inte fungerar börjar kroppen sända utsignaler om att stressnivån är för hög. Med tiden blir man tröttare och risken är stor för fysisk och psykisk utmattning. Lite förenklat kan utmattning sägas vara det sista stadiet av stress. Man har under lång tid inte brytt sig om signalerna om att kroppen och själen far illa, och man kan behöva lång rehabilitering för att kunna fungera som vanligt igen

Om man får diagnosen utmattningssyndrom har man haft en eller flera påfrestningar under minst ett halvår. Stressen har gjort att man har fått flera symtom som har pågått under minst två veckor.

Numera används diagnosen utmattningssyndrom för att beskriva de följder som långvarig och svår stress kan föra med sig. Tidigare användes andra begrepp som exempelvis utbrändhet för att beskriva tillståndet.

 

SYMPTOM

Vanligen har insjuknandet föregåtts av ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre period. Symtomen kan vara både kroppsliga och psykiska.

Känslomässiga

 • Lättirriterad, orolig och nedstämd. Det är också vanligt att man har ångest.

Tankemässiga

 • Försämrat minne, koncentrationssvårigheter, problem med att planera och genomföra uppgifter.

Sömnstörningar

 • Svårt att somna och/eller många uppvaknanden under natten.

Trötthet

 • Energilöshet, trötthet som är svår att vila bort, utmattning.

Kroppsliga

 • Hjärtklappning, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck, värk, överdriven ljudkänslighet.

Själva insjuknandet kommer ofta smygande, men kan ibland vara dramatiskt då man upplever att man "går in i väggen". Man kan då plötsligt få svårt att orientera sig, svårt att göra vanliga saker som till exempel att låsa upp en dörr, bli förvirrad, känna stark ångest och få yrsel.

 

Kognitiva symtom

 • Minnesstörningar

 • Svåra koncentrationsproblem

 • Oförmåga att tänka klart

 • Låg stresstolerans

 • Överkänslighet för ljud, ljus, lukter

 • ”Tunnelseende”

 

Somatiska symtom

 • Trötthet /uttmatning

 • Sömnsvårigheter

 • Ökad infektionskänslighet

 • Ökad smärtkänslighet

 • Muskelproblem
 • Mag-tarm problem

Psyke

 • Känslolabilitet

 • Nedstämndhet

Låten ”Weightless” med Marconi Union är den mest avslappnande sång som någonsin spelats in. Det har forskare kommit fram till.Enligt forskarna bakom studien fungerar musik på en djupare nivå, och stimulerar inte bara de delar av hjärnan som processar ljud utan också dem som kopplas samman med våra känslor. 

1. ”Weightless” med Marconi Union.

2. ”Electra” med Airstream.

3. ”Mellomaniac” (chill out mix) med DJ Shah.

4. ”Watermark” med Enya.

5. ”Strawberry swing” med Coldplay.

6. ”Please don’t go” med Barcelona.

7. ”Pure shores” med All Saints.

8. ”Someone like you” med Adele.

9. ”Canzonetta sull’aria” av Mozart.

10. ”We can fly” med Café Del Mar